HomeContactAPS PijntherapieBach BloesemBios Life
 
      
 
BACH BLOESEM REMEDIES
 
 
Wat is Bach Bloesem remedie? 
De “Bach Flower Remedies” bestaan uit 38 tincturen op basis van bloemen en planten. 
Elk heeft specifieke eigenschappen om verschillende problemen aan te pakken. Deze tincturen helpen u om beter om te gaan met de emoties in het dagelijkse leven die u uit balans brengen.
De Bach Flower Remedies komen overeen met de originele bloesemextracten, waarvan de werking door Dr. Edward Bach in de jaren 30 is ontdekt. 

Vandaag de dag werken ze nog op dezelfde manier. 
De Bach Flower Remedïes helpen uw evenwicht te herstellen door u te ondersteunen bij het onder controle krijgen van uw emoties. 
U voelt zich beter, in harmonie met uw leven.
De Bach Flower Remedies zijn gemakkelijk te gebruiken en geschikt voor de hele familie. Ze kennen geen bijwerkingen, zijn niet verslavend en ze belemmeren de werking van andere geneesmiddelen niet. Kortom, ze bieden jong en oud de nodige ondersteuning voor het welzijn van lichaam en geest. 

Let op: de Bach Flower Remedies vervangen geen noodzakelijke medische handelingen!

 

Waar komen ze vandaan?
De Bach Flower Remedies werden gecreëerd in de jaren 30. 
Dr. Edward Bach, een Engelse arts, bacterioloog en immunoloog.
In de natuur vond hij de bloesems, die deze emoties gunstig beïnvloeden, door ons diep in ons wezen het corresponderende evenwicht te laten ervaren.

 

Hij maakte van deze 38 eenvoudige tincturen een verdeling in 7 groepen van emoties:

I Angst
II Onzekerheid
III Onvoldoende interesse in het hier en nu
IV Eenzaamheid
V Overgevoeligheid
VI Moedeloosheid en wanhoop 
VII Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Top

Deze tincturen zijn sindsdien bekend onder de naam “Bach Flower Remedies”.

In de nabije omgeving van het Dr. Edward Bach Centre, niet ver van Oxford in Engeland, vond Dr. Edward Bach de meeste bloemen, waarvan hij de remedies maakte. Vandaag de dag worden de moedertincturen nog steeds gemaakt door de huidige beheerders van het Dr. Edward Bach Centre. De locaties van de bloemen zijn nog overwegend dezelfde als diegene die door Dr. Edward Bach uitgekozen werden. Ze worden op identiek dezelfde eenvoudige manier als hij dat zelf deed gemaakt. 
Met hun vastbesloten trouw hieraan staan ze garant voor integriteit en kwaliteit.

 
Hoe kies ik een Bach Flower Remedie die geschikt is voor mijn situatie?
In de eerste plaats is het nodig dat u de gemoedstoestand die u doormaakt herkent en dat u deze kunt identificeren met eenvoudige en nauwkeurige woorden. Als dit moeilijk voor u lijkt te zijn, aarzel dan niet om hulp te vragen bij iemand die u kunt vertrouwen. Op basis hiervan kunt u de Bach Flowers vinden die aansluiten op wat u meemaakt. Het is soms moeilijk toe te geven dat men bepaalde emoties voelt: weinig mensen kunnen van zichzelf direct accepteren dat ze jaloers, egocentrisch of dominant zijn. Maar wanneer u hieraan hebt toegegeven, bent u al halverwege de positieve verandering van deze gemoedstoestand.
Wat uw situatie ook is, als u uit balans bent, kunt u één of meerdere Bach Flower Remedies vinden die u weer in harmonie zullen brengen. 
Met een beetje ervaring en een beetje afstand, zult u leren uw wijze van functioneren te herkennen. Zodoende zult u één of meerdere Bach Flower Remedies kunnen toepassen die aansluiten bij uw persoonlijke behoeften.


Hoe vaak en hoe lang kan men de Bach Flower Remedies nemen?
Dit hangt van uzelf af. Het is mogelijk dat één enkele dosering u kan helpen in balans te komen, maar u kunt ook behoefte hebben om de Bach Flower Remedies gedurende meerdere dagen, weken of zelfs maanden te gebruiken. Uw eigen gevoel zal hierin uw beste raadgever zijn. Hetzelfde geldt voor de herkenning van de emotie die u doormaakt.

Wij zijn u graag behulpzaam bij het zoeken naar de geschikte remedies.

 

Voor wie zijn de Bach Flower Remedies geschikt?
De Bach Flower Remedies zijn beschikbaar in handzame mengflesjes van 20 ml (Rescue Remedy is eveneens beschikbaar in 20 ml). 
Ze kunnen worden ingenomen door volwassenen en kinderen. 
Ook dieren en planten kunnen er mee geholpen worden. 
De dosering is voor volwassenen, kinderen en dieren gelijk.
De Bach Flower Remedies zijn 100% natuurlijk en niet verslavend, ze kennen geen bijwerkingen, en de hele familie kan ze gebruiken.
Ze kunnen zonder problemen in combinatie met andere geneesmiddelen ingenomen worden.

De 38 Bach Flower Remedies

1   Agrimony Zorgen verbergen achter een vrolijk masker
2   Aspen Onverklaarbare angst angstig voorgevoel
3   Beech Kritisch en mtolerant zijn
4   Centaury Moeilijk nee kunnen zeggen weinig wilskracht
5   Cerato Twijfel aan eigen oordeel zoekt bevestiging bij anderen
6   Cherry Plum Bang zijn het verstand of de controle over zichzelf te verliezen
7   Chestnut Niet leren van gemaakte fouten
8   Chicory Geven om te ontvangen claimen
9   Clematis Niet met beide voeten op de grond staan, dromen verstrooidheid
10 Crab Apple Afkeer van zichzelf hebben
11 Elm Zich overstelpt voelen door verantwoordelijkheden
12 Gentian Makkelijk ontmoedigd zijn
13 Gorse De hoop verloren hebben afhaken
14 Heather Erg met zichzelf bezig zijn
15 Holly Haat afgunst of jaloezie kwaadheid
16 Honeysuckle Heimwee leven in het verleden
17 Hornbeam Gebrek aan motivatie m het dagelijks leven er tegenop zien, matheid
18 Impatiens Ongeduldig zijn snel geprikkeld door traagheid
19 Larch Gebrek aan zelfvertrouwen
20 Mimulus Angst hebben voor bekende dingen verlegenheid
21 Mustard Triest zijn zonder aanwijsbare reden
22 Oak Van geen ophouden weten, ondanks uitputting doorworstelen
23 Olive Lichamelijke en/of geestelijke uitputting
24 Pine Zich schuldig voelen zelfverwijt
25 Red Chestnut Angstige overmatige zorg hebben om anderen, het ergste vrezen
26 Rock Rose Doodsbang paniekerig zijn
27 Rock Water Streng voor zichzelf zijn
28 Scleranthus Moeilijk kunnen beslissen
29 Star of B Diep verdriet pijn en trauma
30 Sweet Ch In een zwart gat zitten complete wanhoop
31 Vervain Overmatig enthousiasme zendingsdrang
32 Vine Neiging hebben anderen te domineren
33 Walnut Beïnvloedbaar door gebondenheid aan oude patronen of invloeden
34 Water Violet Hooghartig zijn afstandelijk, gereserveerd, trots
35 White Chestn. Malende gedachten hebben piekeren
36 Wild Oat Twijfelen aan het te kiezen pad in het leven
37 Wild Rose Apathisch lusteksos zijn
38 Willow Verbittering, wrok, zich slachtoffer voelen
39 Rescue Remedy Voor noodsituaties

Top

 

Bach Bloesem Remedies voor kinderen
Uitgangspunt volgens dr. Bach is dat de werkelijke oorzaak van ziekte ligt in het gevoelsleven van de mens. Velen van ons hebben last van angst, boosheid, onzekerheid, eenzaamheid, enzovoort. We weten niet altijd raad met onze gevoelens en emoties en als dit lang aanhoudt, kunnen we er letterlijk ziek van worden en allerlei lichamelijke klachten krijgen. De Bach Bloesem Remedies helpen ons die eigenschappen en emoties, waar we problemen door ondervinden, te accepteren en in positieve zin te benutten. Niet door onderdrukking, maar door versterking van de bijbehorende positieve eigenschap. Bijvoorbeeld als iemand bang is zal hij meer moed ontwikkelen, bij spanning meer ontspanning, enzovoort. 
Door het herstellen van de harmonie in onszelf kan ook de harmonie in ons lichaam terugkeren. Zo wordt de balans tussen lichaam en geest hersteld.
De Bach Bloesem Remedies helpen om de positieve dingen in het kind naar boven te halen en om nare gevoelens te laten verwerken of ermee om te leren gaan. Het kind wordt zich door de Bach Bloesem Remedies meer bewust van zijn gedachten en gevoelens.
De Bach Bloesem Remedies ontnemen het kind niet de kans om van situaties te leren, maar moeilijke periodes waarin het kind té bang, té ongelukkig of bijvoorbeeld teveel in zichzelf gekeerd is, worden met de Bach Bloesem Remedies vaak wat sneller doorgemaakt. Het kind krijgt inzicht in zichzelf en blijft er niet zo in hangen, zoals je vaak ziet als kinderen wekenlang met iets blijven zitten. 

De Bach Bloesem Remedies helpen om van binnenuit te veranderen. Om uit een patroon te komen waarin het kind is terechtgekomen. 
Ook een gedragspatroon van een kind, dat gebaseerd is op een vroegere gebeurtenis, bijvoorbeeld een geboorte- trauma, een ziekenhuisperiode, een scheiding of het overlijden van een dierbaar persoon of huisdier, kan veranderen met behulp van de Bach Bloesem Remedies.
De Bach Bloesem Remedies werken niet direct op de lichamelijke symptomen zoals reguliere medicijnen, maar op het kind als geheel. 
Ze helpen het kind zich emotioneel beter te voelen. 
Als wij de remedies toepassen bij klachten of ter voorkoming van ziekte is de werking ervan niet te voorspellen. Soms is er meteen een reactie, bijvoorbeeld een gevoel van ontspanning of zijn er plotselinge inzichten of veranderingen. Of we zien de reactie binnen enkele weken. 
Dit hangt ook af van de fase van ontwikkeling waarin het kind zich bevindt. Ook is van invloed hoe lang een bepaalde klacht al bestaat. Meestal zie je aan het verdwijnen of veranderen van de lichamelijke of psychische symptomen of de Bach Bloesem Remedies het kind geholpen hebben.
Het kan zijn dat bij het gebruik van de Bach Bloesem Remedies nieuwe, andere conflicten naar boven komen. Het komt ook voor dat na een duidelijke verbetering een stilstand of zelfs een terugval in het proces te zien is. De Bach Bloesem Remedies werken de emotionele lagen één voor één door. En bij het kind gebeurt dat op de manier en op het moment dat bij hem past.

Eerste consult: € 13.50
Vervolgconsult: € 7,=
Gebruikersflesje: € 5,=

Voor een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen.

 
Top
 
 
Copyright 2006 - 2009  APS Bennekom.nl  Alle rechten voorbehouden.