HomeContactAPS PijntherapieBach BloesemBios Life
 
      
 
APS PIJNTHERAPIE
 
APS staat voor A ctie P otentiaal S imulatie en bestaat uit het toedienen van een lichaamseigen stroomsignaal. 

Een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van pijnbestrijding.

Hoe werkt APS?
Zelfklevende elektrodes worden op of om de te behandelen plaats op de huid aangebracht, waarna het apparaat wordt ingeschakeld. De zenuwcellen in de huid worden op een milde, haast onvoelbare, manier door de stroompjes geprikkeld en de behandeling is dan ook pijnloos.
Het APS-apparaat wekt "imitatie” pulsjes op. Uniek is dat deze opgewekte pulsjes van dezelfde vorm en frequentie zijn als die van nature in de menselijke zenuwcellen worden aangetroffen. Doordat dit seintje zo exact wordt nagebootst gaat de zenuwcel zichzelf activeren en wordt de aanmaak van verschillende neuro-hormonen t.w. melatonine, leucine enkefaline en bèta-endorfin (pijnstillers), serotonine en cortisol op gang gebracht. Ze worden door het lichaam via zgn. neurotransmitters naar de juiste plaats getransporteerd. 

Invloed op de hormoonspiegels
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat na 2 tot 6 behandelingen met APS het ATP met 500% toeneemt, de concentratie van melatonine en leucine enkelfaline verhoogd is, de concentratie van bèta-endorfine afgenomen is en er een normalisering van serotonine en cortisol plaatsgevonden heeft. 
Dit heeft een vermindering van pijnbeleving en een normalisering van de stofwisseling tot gevolg. De pijn/stress cirkel wordt doorbroken met als gevolg vermindering of verdwijnen van de pijn en/of ontsteking, het slapen verbetert en men krijgt meer energie. Afremming van de achteruitgang van de patiënt en bij sommige aandoeningen zelfs omkering van het ziekteproces behoort tot de mogelijkheden. 
ATP staat voor Adenosine-Tri-Phosfaat en is een stof die een belangrijke rol speelt bij de eiwitsynthese. ATP levert de energie die nodig is bij alle processen in het lichaam, zoals het functioneren van alle organen, weefselherstel, prikkeloverdracht en spieractiviteit.
In gezond weefsel is er een normale prikkeloverdracht. Bij ziekte kan de prikkel-overdracht van en naar het centrale zenuwstelsel en de hersenen verstoord zijn. Beschadigd weefsel heeft een hogere weerstand en de prikkels (actiepotentialen) zullen moeite hebben door het weefsel heen te komen. Er is dan een verminderde bloedtoevoer, waardoor de hoeveelheid zuurstof en voedings-stoffen niet optimaal kunnen worden opgenomen. 
Er vindt dan ook opstapeling van afvalstoffen plaats (verzuring) die vrijkomen tijdens het stofwisselings-proces. Dit veroorzaakt pijn of klachten. APS-therapie helpt blokkades op te heffen en de door-bloeding te verbeteren. Het zelfhelend vermogen wordt op gang gebracht en de "(pijn)cirkel" kan doorbroken worden.

Aangetoonde effecten van APS 
· Toename plaatselijke doorbloeding 
· Vermindering van ontstekingen 
· Verhoging ATP-productie met 500-800% 
· Verbetering van de communicatie tussen de cellen 
· Versterking van het immuunsysteem 
· Bevordering van de energie 
· Beter slapen 
· Toename van de beweeglijkheid 
· Versnelde wondgenezing en regeneratie van cellen en botten 
· Verbetering van de stemming 
· Vermindering van medicijngebruik 

Bij welke klachten kan APS helpen?
· Artrose (gewrichtspijn en verstijving) 
· Reuma, reumatoïde artritis, osteo-artritis, ziekte van Bechterew, fibromyalgie (fibrositis  syndroom), spondylitis, pijn in het bewegingsapparaat, (lage) rugpijn 
· Ontstekingen 
· Bronchitis 
· Sinusitis 
· (Sport) Blessures, botbreuken 
· Posttraumatische dystrofie 
· HoofdpijnME (chronische vermoeidheidsklachten 
· MS (Multiple Sclerosis) 
· Carpaal tunnelsyndroom 
· RSI (tenniselleboog of muisarm) 
· Whiplash 
· Menstruatieklachten 
· Maag- en darmklachten (o.a. spastisch colon) 
· Oorsuizen 
· Slaapstoornissen 
· Diabetes 
· Depressies 

Hoe is de gang van zaken en wat kan men van een APS behandeling verwachten? 
Eerst vindt er altijd een intake gesprek plaats. Dit is om een duidelijk beeld te krijgen van de klacht en om de afspraken vast te leggen. Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de eerste vijf behandelingen plaatsvinden binnen 2 weken. De behandeling vindt ongeveer om de dag plaats. Een behandeling met het apparaat duurt maximaal 32 minuten.
De meeste patiënten hebben na vijf behandelingen pijnverlichting of zijn zelfs klachtenvrij. Dit hangt af van aandoening en de vitaliteit van de patiënt. 
Het kan zijn dat er goed op de behandeling wordt gereageerd, maar dat de klachten nog niet helemaal zijn verdwenen. 
Dit is vooral het geval bij chronische klachten. De mogelijkheid bestaat dan de behandelingen voort te zetten, soms nogmaals 5 aaneengesloten behandelingen, soms 1 tot 3 behandelingen per week. 

 
Hoe kan men zelf de therapie ondersteunen? 
Behandeling met APS maakt veel afvalstoffen vrij. Gedurende de eerste twee behandelingen kan de urine en ontlasting donker van kleur worden en sterk gaan ruiken. Ook kan men wat hoofdpijn krijgen. Om de afvalstoffen goed te laten afvoeren via de nieren is het noodzakelijk veel te drinken. Geadviseerd wordt minimaal anderhalve liter (mineraal)water of kruidenthee per dag te drinken. Het gebruik van alcohol wordt sterk ontraden, daar het de werking van APS teniet doet. 
Als de klachten verbeteren is men geneigd weer van alles te gaan doen. 
Het is raadzaam, zeker tijdens de behandeling met APS, niet al te veel activiteiten te ontplooien. Het lichaam moet zich al aanpassen aan de veranderingen en door overbelasting zouden de klachten weer kunnen verergeren. 

Contra indicaties.

Behandeling met APS mag niet worden toegepast:
· In geval van epilepsie 
· Bij elektrische implantaten, zoals een pacemaker 

Behandeling in overleg met (huis)arts:
· personen die bètablokkers gebruiken 
· personen die bloedverdunners gebruiken 
· personen met ondergewicht 
· zwangere vrouwen 

De werking van APS geeft geen bijwerking, is wetenschappelijk getest en bewezen door bloedonderzoek voor en na behandeling. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, de afdeling Staatstoezicht op de Volksgezondheid, heeft APS therapie goedgekeurd. 

De eerste behandeling (intake-gesprek en behandeling): € 35,=
Vervolgbehandelingen: € 25,=

Wilt u een afspraak maken, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u telefonisch contact opnemen of dit formulier invullen en verzenden.

 
Top
 
 
Copyright 2006 - 2009  APS Bennekom.nl  Alle rechten voorbehouden.